دنبال پیشرفت در چه زمینه‌ای هستید؟

دانشگاه الزهرا:

موضوع: نقش اعتماد به نفس در افزایش فروش.

چگونه میتوانیم با اعتماد به نفس فروش بیشتری داشته باشیم؟

1- خودتان را به همان صورتی که هستید قبول کنید.

2- برای خودتان اهدافی مشخص کنید و سعی کنید به آنها برسید.

3- با مشکلات و موانع برای رسیدن به فروش بیشتر روبروشوید.

4- با تغییر باورهایتان برای فروش بیشتربه منافع مشتری بیاندیشید.

دانلود ویدئوهای آموزشی رایگان

با “مرکز بیزینس کوچینگ مدیران توانمند” در تماس باشید

مرکز بیزینس کوچینگ مدیران توانمند با هدف برندسازی شخصی و افزایش عملکرد مدیران عالی
به عنوان یکی از بهترین‌ها در این زمینه شناخته می‌شود.
از طریق رویکردی مبتنی بر عمل، به رشد و پیشرفت کسب و کارهای شما کمک می‌کنیم.
از شما دعوت می کنیم تا با یک جلسه کوچینگ رایگان معجزه کوچینگ را در کسب و کار و زندگی
از نزدیک شاهد باشید. . با ما همراه شوید تا بتوانید بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارید و به
رشد و شکوفایی باورنکردنی دست یابید.
کار اصلی ما منتورینگ و کوچینگ در حوزه برندسازی فردی و افزایش عملکرد و توسعه و بهبود فردی
مدیران کسب و کارهای آنلاین است.