بایگانی برچسب: اعتمادسازی

پادشاه بازی با مشتری

شناخت محصول‌های پولساز

در این مقاله یاد می‌گیرید چگونه نیازهای مشتری را بشناسید و چطور با اعتمادسازی متقاعدسازی و ابزارهای بازاریابی مدرن آشنا می‌شوید!   نیازهای پولساز مشتریان شناخت محصول‌های پولساز اعتمادسازی آن روی سکه پولسازی کیفیت محصول یک وظیفه است نه محبت مبادله معامله رابطه بازارشناسی بازارسازی بازارداری   در بازاریابی باید از نیازها و خواسته‌ها و […]