بایگانی برچسب: اعتماد به نفس

مقایسه توجه به مشتری فروشندگان خوب از دیدگاه پرمود باترا نویسنده کتاب شغل شریف فروشندگی

توجه به مشتری

دردنیای کنونی توجه به مشتری در فروشندگی فعالیتی دشوار است و برای توفیق در فضای رقابتی فعلی که روز به روز درحال گسترش است بسیاری از عملکردهای گذشته با توفیق همراه نخواهدبود. برای موفقیت در کسب و کار فعلی و آینده به فروشندگان حرفه ای که خود را با دانش نو مجهز کنند نیاز است. […]