بایگانی برچسب: افزایش عملکرد

چگونه وقتی استرس دارید بهترین عملکرد را داشته باشید

اضطراب و استرس می تواند یک حریف سرسخت برای موفقیت و عملکرد شما باشد ، چه یک ورزشکار حرفه ای، جراح، فروشنده یا دانشجو باشید. نحوه برخورد شما با فشاری که در زمان‌ های بحرانی بر شما وارد میشود اغلب تعیین می‌ کند که آیا قرار است موفق شوید یا شکست بخورید. ریک پترسون، که […]

۶ اصل و مهارت کوچینگ که میتوانید قلب و ذهنیت هر شخصی را هدف قرار دهد

اصول مهارت های کوچینگ

مهارت نفوذ بر قلب مراجع در کوچینگ چیست؟ کوچینگ به سرعت به راهی تبدیل شده است که اکثر شرکت های موفق کارمندان خود را به یادگیری کوچینگ سازمانی هدایت میکنند، زیرا آنها متوجه می شوند که این روش موثرتر از مدیریت عملکرد سنتی است. به عنوان یک کوچ، برای اینکه تا حد امکان مؤثر باشید، […]