بایگانی برچسب: بازاریابی ربایشی

بازاریابی عاشقانه یا همان بازاریابی جذبی چیست؟

بازاریابی جاذبه ای

تکنیک‌های سنتی بازاریابی برخلاف بازاریابی عاشقانه، جهت ارائه و معرفی خدمات/محصول یک برند، می‌بایستی سراغ مشتریان خود می‌رفتند و عموماً رویکردهای وقفه‌ای در جلب‌توجه مشتری دارند. اما طی دههٔ اخیر با برجسته شدن مفهوم ارزش‌آفرینی، نوع جدیدی از بازاریابی ظهور کرد که به‌جای ایجاد وقفه در زندگی روزمره مشتریان، به دنبال ایجاد ارزش و دیده شدن […]