بایگانی برچسب: بازاریابی پارتیزانی

نظم در عین بی نظمی ویژگی چریک های پارتیزانی

انضباط بازاریابان پارتیزانی

فروشندگان چریکی و پارتیزانی چه ویژگی‌هایی دارند؟ بازاریاب‌ها و فروشندگان مدرن چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند؟ اولین ویژگی بازاریاب‌ها و فروشندگان چریک این است که این افراد باید مهارت‌های زیادی داشته باشند و سعی کنند هرروز مهارت‌های خود را بیشتر کنند. فروشنده‌ای که در نقاشی ماهر است مطمئناً در کارش موفق‌تر است. فروشنده‌ای که در […]