بایگانی برچسب: بهبود عملکرد

چگونه وقتی استرس دارید بهترین عملکرد را داشته باشید

اضطراب و استرس می تواند یک حریف سرسخت برای موفقیت و عملکرد شما باشد ، چه یک ورزشکار حرفه ای، جراح، فروشنده یا دانشجو باشید. نحوه برخورد شما با فشاری که در زمان‌ های بحرانی بر شما وارد میشود اغلب تعیین می‌ کند که آیا قرار است موفق شوید یا شکست بخورید. ریک پترسون، که […]