بایگانی برچسب: بیزینس پلن

خلاصه مدیریتی یا خلاصه اجرایی در طرح کسب و کار چیست؟

خلاصه مدیریتی طرح کسب و کار

خلاصه مدیریتی درواقع چکیده کل طرح کسب‌وکار است. چکیده طرح نکات کلیدی و جاذبه‌های طرح را به شکلی منسجم روان یکپارچه و روشن و واضح منطقی و مستدل هیجان‌انگیز و درعین‌حال نقادانه بیان می‌کند و با این کار ضمن جلب‌توجه خواننده به مشارکت و یا سرمایه‌گذاری در طرح وی را متقاعد می‌کند که به مطالعه […]