بایگانی برچسب: توسعه فردی

کوچینگ چیست و چه تفاوتی با مشاوره منتورینگ و آموزش دارد؟

کوچینگ چیست

کوچینگ چیست و چه مفهومی دارد؟ مدیر توانمند_ کوچینگ یا مربیگری فرایندی است باهدف افزایش بهره‌وری که به‌جای تکیه‌بر گذشته یا آینده دور، بر «اینجا و اکنون» متمرکز است. کوچینگ را می‌توان در قالب‌های متنوعی پیاده‌سازی کرد و وظایف متفاوتی برای مربی متصور شد. در جهان‌بینی توسعه فردی و بهره‌وری کسب‌وکار، مربی صرفاً فردی متخصص […]