بایگانی برچسب: حرفه ای

مقایسه توجه به مشتری فروشندگان خوب از دیدگاه پرمود باترا نویسنده کتاب شغل شریف فروشندگی

توجه به مشتری

دردنیای کنونی توجه به مشتری در فروشندگی فعالیتی دشوار است و برای توفیق در فضای رقابتی فعلی که روز به روز درحال گسترش است بسیاری از عملکردهای گذشته با توفیق همراه نخواهدبود. برای موفقیت در کسب و کار فعلی و آینده به فروشندگان حرفه ای که خود را با دانش نو مجهز کنند نیاز است. […]