بایگانی برچسب: داستان کسب و کار

چرا کسب وکار شما برای بازاریابی محتوا نیاز به یک داستان واقعی دارد؟

همه یک داستان فوق‌العاده را دوست دارند. مردم می‌خواهند احساس کنند که به یک گروه وصل هستند تا به آن تعلق داشته باشند که دلیلی برای ارتباط برقرار کردن است. داستان‌ها تحریک‌کننده هستند و به شما چیزی برای باورکردن می‌دهند. داستان‌ها سبب می‌شوند که شما احساس بهتر بودن، باهوش‌تر بودن، ایمن‌تر بودن، یا حتی مورد […]