بایگانی برچسب: فروشنده واقعی

65نکته فروش حرفه‌ای کوتاه و کاربردی که فروشندگان ثروتمند به شما نمی‌گویند

فروش واقعی

1-عوامل مؤثر در فروش حرفه‌ای کدام است؟ احترام پیش از فروش اعتماد در زمان فروش ارتباط بعداز فروش 2-برای اینکه بتوانیم فروشنده موفقی باشیم. باید کدام دیدگاه‌های خودمان را در مورد فروش و فروشنده تغییر دهیم؟ روش تأثیر گذاری ارتباط مؤثر با مشتری نحوه برخورد با اعتراضات و ایرادهای احتمالی مشتری نحوه پرسش و پاسخ […]