بایگانی برچسب: مربیگری

۶ اصل و مهارت کوچینگ که میتوانید قلب و ذهنیت هر شخصی را هدف قرار دهد

اصول مهارت های کوچینگ

مهارت نفوذ بر قلب مراجع در کوچینگ چیست؟ کوچینگ به سرعت به راهی تبدیل شده است که اکثر شرکت های موفق کارمندان خود را به یادگیری کوچینگ سازمانی هدایت میکنند، زیرا آنها متوجه می شوند که این روش موثرتر از مدیریت عملکرد سنتی است. به عنوان یک کوچ، برای اینکه تا حد امکان مؤثر باشید، […]

کوچینگ چیست و چه تفاوتی با مشاوره منتورینگ و آموزش دارد؟

کوچینگ چیست

کوچینگ چیست و چه مفهومی دارد؟ مدیر توانمند_ کوچینگ یا مربیگری فرایندی است باهدف افزایش بهره‌وری که به‌جای تکیه‌بر گذشته یا آینده دور، بر «اینجا و اکنون» متمرکز است. کوچینگ را می‌توان در قالب‌های متنوعی پیاده‌سازی کرد و وظایف متفاوتی برای مربی متصور شد. در جهان‌بینی توسعه فردی و بهره‌وری کسب‌وکار، مربی صرفاً فردی متخصص […]