بایگانی برچسب: پولسازی از مهارت

بایدها و نبایدهای پیام کمپین‌های تبلیغاتی در سال 2021

پیام کمپین های تبلیغاتی شامل چه مواردی باید باشد

یکی از ابزارها و وظایف مهم بازاریابی پیام کمپین‌های تبلیغاتی در فعالیت های تبلیغاتی است. هر فروشنده هر بازاریاب هر کاسب و هر کارآفرین به تبلیغات نیاز دارند؛ و باید از آن برای بهبود فروش و بازاریابی خود استفاده کند. تبلیغات در مفهوم اجرایی خود خیلی ساده است. تبلیغات رساندن یک پیام به مشتریان و […]