بایگانی برچسب: پیگیری مشتریان

پیگیری مشتری روشی خارق العاده برای افزایش سریع فروش

یگیری مشتریان برای افزایش فروش

پیگیری فروش چیست؟ پیگیری، کلید موفقیت درفروش است. شما خیلی زیاد کلمه «نه» را خواهید شنید. این «نه» در مورد بعضی افراد قاطعانه است. این «نه» در مورد بعضی افراد قاطعانه است.اما برای بعضی دیگر، این «نه» فقط در حال حاضر «نه» است. بسیاری از صاحبان کسب‌وکار پس از شنیدن «نه» تسلیم می‌شوند؛ اما آیا […]