12 ویژگی خارق العاده افراد پولساز

تحلیل رفتار متقابل مشتریان در کسب‌وکار به شما کمک می‌کند پول‌های بیشتری به دست آورید و مشتریان بسیار بیشتری داشته باشید!

 

12 ویژگی افراد پولساز

به دست آوردن استقلال فردی

بهبود فردی در پولسازی

مرکز کنترل درونی و مرکز کنترل بیرونی

بازده ریسک‌پذیری

هوشیاری در خلق ثروت

 

 مراحل پولسازی:

 • مقدماتی
 • تأسیس
 • توسعه

در مرحله مقدماتی فرد پولساز ابتدا تصمیم می‌گیرد سپس فرصتی را تشخیص می‌دهد و ایده‌ای برای استفاده از آن فرصت در ذهنش جرقه میزند.

 

نقش بیزینس پلن در پولسازی:

سپس آن ایده را بر روی کاغذ آورده و آن را نظم می‌دهد و به شکل یک طرح کسب‌وکار یا بیزینس پلن درمی‌آورد. در مرحله تأسیس فرد پولساز شروع به تدارک و سازمان‌دهی منابع برای شروع کسب‌وکار جدید خود می‌کند سپس منابع را مطابق با طرح کسب‌وکار با یکدیگر ترکیب می‌کند تا بتواند کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کند.

در مرحله توسعه متخصص پولسازی کانال‌هایی را برای ارتباط با بازار کشف می‌کند و محصول خود را وارد بازار می‌کند. برای توسعه کسب‌وکار خود برنامه‌هایی را برای تأمین سرمایه در گردش تأمین مواد اولیه ایجاد شبکه‌ای در بازار و مدیریت منابع انسانی تدوین می‌کند.

 

12 ویژگی افراد پولساز

متخصصان پولساز چه ویژگی‌هایی دارند؟

آیا با این ویژگی‌ها متولد می‌شوند یا آن‌ها را کسب می‌کنند؟

این‌ها سؤالاتی است که فکر بسیاری از محققین را به خود مشغول کرده است.

شناخت ویژگی‌های افراد پولساز به‌عنوان افراد موفق جامعه باعث می‌شود که ما ویژگی‌های پولسازی را بهتر بشناسیم و با آگاهی بیشتر این ویژگی‌ها را در خود پرورش دهیم.

 

 1. استقلال‌طلبی

 2. توفیق طلبی

 3. مرکز کنترل درونی

 4. فرصت‌طلبی

 5. نوآوری

 6. اعتمادبه‌نفس

 7. قاطع و پرانرژی

 8. خودجوش

 9. دارای بصیرت

 10. دارای قوه تشخیص

 11. ریسک‌پذیر

 12. تحمل ابهام بالا

 

این‌ها همه از ویژگی‌های بارز افراد پولساز است که برای موفقیت در کسب‌وکار باید این ویژگی‌ها را بشناسیم و بدانیم که بدون داشتن این ویژگی‌ها هنوز آماده ورود به بازار کسب‌وکار نیستیم.

به دست آوردن استقلال فردی

نیاز به استقلال یکی از ویژگی‌های بسیار مهم متخصصان پولسازی است. نیاز به استقلال را می‌توان با عبارتی نظیر کنترل داشتن بر سرنوشت خود و کاری را برای خود انجام دادن و آقای خود بودن تعریف کرد. داشتن استقلال یک زندگی راحت را تضمین نمی‌کند اما رضایت خاطر را به همراه دارد. افراد ثروتساز مجبورند ساعات زیادی از شبانه‌روز را کار کنند ولی رضایت آنان به این دلیل حاصل می‌شود که علی‌رغم محدودیت‌های اقتصادی و محیطی خود تصمیم می‌گیرند و کار را به شیوه خود انجام می‌دهند.

بهبود فردی در پولسازی

نیاز به توفیق نیز یکی دیگر از ویژگی‌های متخصصان پولساز است. افراد پولساز تمایل دارند جهت موفقیت در رقابت با دیگران کار خود را در حد استانداردهای بالا انجام دهند. افراد پولسازی که به دنبال دستیابی به توفیقات عالی هستند شخصاً مسئولیت حل مشکلات تعیین اهداف و دستیابی به آن‌ها را بر عهده می‌گیرند.

 

مرکز کنترل درونی:

مرکز کنترل درونی یکی دیگر از ویژگی‌های ثروتسازان است. عقیده فرد پولساز نسبت به اینکه عاقبت و سرانجام وی تحت کنترل وقایع داخلی یا خارجی است را مرکز کنترل می‌نامند. متخصصان پولساز دارای مرکز کنترل درونی هستند.

 

مرکز کنترل بیرونی

افرادی که مرکز کنترل بیرونی دارند معتقدند که سرنوشت آن‌ها تحت تأثیر وقایع خارجی است که خارج از کنترل آن‌هاست.

افراد پولساز به خود ایمان‌دارند و موفقیت یا شکست را به سرنوشت اقبال شانس یا نیروهای مشابه دیگر نسبت نمی‌دهند. افراد پولساز فکر می‌کنند که خودشان راه و روش هر چیزی را می‌دانند؛ و شانس و اقبال نقش و تأثیری در زندگی شخصی و کاری آنان ندارد.

 

تحمل ابهام

تحمل ابهام یکی دیگر از ویژگی‌های افراد ثروتساز است. تحمل یعنی اینکه بپذیریم عدم قطعیت بخشی از زندگی است. تحمل ابهام یعنی اینکه به حیات خود ادامه دهیم درحالی‌که دانش کمی از محیط پیرامون خودداریم. تحمل ابهام یعنی اینکه تمایل داریم فعالیت جدید و مستقل آغاز کنیم بدون آنکه بدانیم موفق خواهیم شد یا خیر.

 

ریسک‌پذیری

تمایل به مخاطره پذیری نیز یکی دیگر از ویژگی‌های افراد پولساز پولساز است. ریسک‌پذیری یعنی تمایل به مدیریت و بر عهده گرفتن امور و اختصاص منابع به فرصت‌هایی که احتمال شکست تا حد معقولی در مورد آن‌ها وجود دارد. فرد پولساز لزوماً در پی انجام فعالیتی نیست که ریسک آن زیاد است بلکه مایل است مقدار متوسطی از خطر که برای شروع هر فعالیت اقتصادی قابل‌انتظار است را بپذیرد.

 

بازده ریسک‌پذیری

در این حد فرد پولساز حاضر است پول امنیت شهرت و موقعیت خود را به خطر بیندازد. متخصصان پولسازی که به ریسک‌های متوسط تمایل دارند در مقایسه با افرادی که ریسک حساب‌نشده‌ای را می‌پذیرند بازده بالاتری به دست می‌آورند. افراد پولساز بدون اینکه احساس تهدید یا ناراحتی کنند قادرند با شرایط و اطلاعات مبهم ناقص غیرقطعی سازمان نیافته و غیر شفاف روبرو شوند و ضمن رفع ابهامات شرایط را به نفع خود تغییر دهند.

 

فرصت‌طلبی

فرصت‌طلبی ویژگی دیگر افراد پولساز است. بهره‌برداری به‌موقع از فرصت‌هایی که به دلیل یک تغییر در زندگی یا بازار یا سیاست به وجود میایند را فرصت‌طلبی میگویند. بقیه مردم تنها مشکلات ناشی از تغییرات را می‌بینند درحالی‌که متخصص پولسازی به هر تغییر به چشم یک فرصت نگاه می‌کنند.

 

فرصت شناسی

در ادامه ضمن تعریف فرصت ویژگی‌های فرصت‌های جذاب، رویکردهای تشخیص فرصت و منابع تشخیص فرصت را بررسی می‌کنیم.

مفهوم فرصت:

فرصت در فرهنگ وبستر: به معنای حرکت در جهت باد موافق و رو به بندر است.

 

در ادبیات کسب‌وکار:

فرصت به شرایط و موقعیت‌هایی اطلاق می‌گردد که می‌تواند به پیشرفت و توسعه منجر گردد.

به اعتقادکروگر فرصت در مقابل تهدید معنایی پیدا می‌کند. کروگر بر این باور است که فرصت به موقعیت‌هایی اطلاق می‌گردد که اولاً توسط افراد قابل‌کنترل باشند و ثانیاً این موقعیت‌ها پیامدهای مثبتی برای افراد به همراه داشته باشند.

 

فرصت می‌تواند موقعیتی باشد که یا در حال حاضر وجود دارد یا وجود ندارد و ما ایجادش می‌کنیم.

فرصت می‌تواند حقیقتاً همان باشد که هم‌اکنون شناسایی می‌شود و یا موقعیتی باشد که در آینده پیش می‌آید، وقوع بعضی از شرایط می‌تواند باعث ایجاد فرصت‌های مناسبی در بازار بشود، مانند کمبود نوعی محصول یا خدمات در بازار.

 

به‌طورکلی فرصت به مجموعه شرایطی اطلاق می‌شود که نیاز به محصول خدمت و یا کسب‌وکار جدیدی را ایجاب می‌نماید و ایده گزینه‌های مربوط به بهره‌برداری مناسب از فرصت است.

 

به‌عنوان‌مثال آلودگی آب شرب شهری یک موقعیت محیطی است که نیاز به محصول خدمت یا کسب‌وکار جدیدی را ایجاد می‌کند اما تولید بطری‌های آب‌معدنی یا دستگاه تصفیه آب ایده یا همان گزینه‌های بهره‌برداری از فرصت‌ها است. درواقع افراد پولساز مسائل و موقعیت‌های نامناسب و نیازها را تشخیص می‌دهند و سپس با بررسی امکانات بالقوه با یک ایده جدید نحوه پاسخگویی به نیازهای شناسایی‌شده را مشخص می‌کند.

 

این مقاله بخشی از کتاب متخصص پولساز  17 راهکار تبدیل مهارت به ثروت در ایران نوشته جواد احمدی است.

برای تهیه و دانلود کتاب کامل لطفا به لینک زیر بروید:

کتاب چاپی متخصص پول ساز
             کتاب متخصص پولساز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *